ร่วมงานกับเรา

 

พนักงานออฟฟิส

 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Word / Adobe Photoshop และการจัดทำหน้าเว็บไซต์
 • (มีความสามารถใช้โปรแกรม GALILEO จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ในการพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีล
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับกรุ๊ปทัวร์
 • ประสานงานกับลูกค้าได้มีไหวพริบดีสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

เงินเดือน  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

คุณสมบัติ 

 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • บุคลิกดีชอบการเรียนรู้
 • มีความอดทนและรับผิดชอบงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

วิธีสมัคร

ส่งเอกสารสอบถามหรือสมัครทาง Email : srithaiderm@gmail.com

 

 

รับสมัครไกด์ Freelance จำนวนมาก

คุณสมบัติ

 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จีน หรือภาษาอื่นๆ
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
 • มีความอดทน และมีใจรักงานบริการ

วิธีสมัคร

ส่งเอกสารสอบถามหรือสมัครทาง Email : srithaiderm@gmail.com