ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
สินค้ามาใหม่
48,888
ติดต่อสอบถาม

มอสโคว์-พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์  

จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-GUM—ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-ชมเซอร์คัสตึกOstankinoTower  

METRO –ถนนอารบัต-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-IZMAILOVSKY MARKET

SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล

พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค   -  Bronze horseman -   เรือรบหลวงออโรร่า  - โบสถ์หยดเลือด     

เซนต์ปีเตอร์-เตหะราน