ทัวร์รัสเซีย AURORA INSIDE RUSSIA BY WY MOSSCOW-ZAGORSK-MURMANSK 7DAY 5NIGHT
สินค้ามาใหม่
67,999
ติดต่อสอบถาม

 AURORA INSIDE RUSSIA BY WY MOSSCOW,ZAGORSK,MURMANSK

7DAY 5NIGHT

เดินทาง   27ธ.ค.62 - 02ม.ค. 62 

เดินทาง  28ธ.ค.62 - 03ม.ค. 62

hilight

MURMANSK - MOSCOW-พระราชวังเครมลิน- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์  - เมืองซากอร์ส จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- ห้างกุม -  วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ 

METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล