SUPER GRAND RUSSIA
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ
48,888
ติดต่อสอบถาม

รัสเซียเที่ยวครบสูตร 3 เมือง

มอสโคว์-ซากอร์ส-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

Hilight

**ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 

**ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER)

**ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน

**ชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์     (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839

**ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม)

**และอื่นๆอีกมากมาย**