รัสเซีย : มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน นั่งรถไปด่วนพิเศษ 4 ชั่วโมง (ขาเดียว)
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ
49,999
ติดต่อสอบถาม

 

รัสเซีย : มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน

นั่งรถไปด่วนพิเศษ 4 ชั่วโมง (ขาเดียว)

Hilight

     Pชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ หรือเนินเขานกกระจอก  

     Pชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO)

     Pถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว 

     Pถ่ายภาพ ด้านหน้าจัตุรัสแดง (RED SQUARE) สถานที่เก็นศพของเลนิน

     Pชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin)  ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน 

     Pช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก

     Pชมเซอร์คัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ 

     Pชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ PETERHOF มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า PETRODVORETSหรือเปโตรควาเรสต์ 

     Pชมภายในมหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) 

     Pชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul) เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมือง St Petersburg