ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ
54,900
ติดต่อสอบถาม

 

ทิมพู – พูนาคา – พาโรวัดทักซัง

พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

Hilight

Pชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร 

Pชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

Pชม วัดตัมชู Tamchoe Monastery คือ จุดชมวิววัดตัมชู ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำปาโรชูกับแม่น้ำทิมพูชู 

Pชม ตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู 

Pชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง สถูปแห่งชัยชนะ 

Pชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  ป้อมปราการประจำเมืองพูนาคา

Pชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปทำแสตมป์ที่ระลึก อีกทั้งสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎานได้

Pชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสัตว์ประจำชาติทาคิน ที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว

สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก

Pชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพื่อเก็บภาพประทับใจ

Pชม วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร  ทักซังเป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ 

Pช้อบปิ้ง ณ พาโร สตรีท ซื้อของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย