The best of Georia Songkran 7 Days 4 Nights By Turkish Airline
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ
45,888
ติดต่อสอบถาม

The best of Georia Songkran 7 Days 4 Nights By Turkish Airline

Hilight

>> ชมรูปปั้นความรักในบาทูมีเป็นอนุสาวรีย์ที่โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี 

>> ชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ และนำทุกท่านได้ล่องเรือชมเมืองบาทูมิซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลดำ 

>> ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square 

>> ชมตลาดผลไม้และขายข้าวของต่างๆยามเช้า ให้ได้รู้จักผลไม้อันขึ้นชื่อของจอร์เจีย 

>> ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย 

>> ชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน 

>> ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ที่เรียกกันว่า HOLY SAMEBA เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจีย

>> ชมสะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)

>> นั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีที่สวน RIKE ใกล้ EVROPIS MOEDANI ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ ขึ้นไปยังป้อม ดูวิวทิวทัศน์

>> ชมป้อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย 

>> ชมโรงอาบน้ำ SULFUR BATH บริเวณนี้เป็นโรงอาบน้ำมีทั้งที่เป็นสาธารณะและส่วนตัว 

>> ชมป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ บนเทือกเขาคอเคซัส 

>> ชมและแวะถ่ายภาพที่ อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument)

>> ชมโบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส

>> ชมโบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) ที่ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก 

>> ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) และ ชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก