Paradise บาหลี - บุโร พุทโธ 5 วัน เสน่ห์หลากหลาย สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมและธรรมชาติ 5 วัน 4 คืน
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ
33,999
ติดต่อสอบถาม

Paradise  บาหลี - บุโร พุทโธ 5 วัน เสน่ห์หลากหลาย สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมและธรรมชาติ  5 วัน 4 คืน

Hilight

** ชมวัดพราห์มนันต์ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO

** ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธ BOROBUDUR ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

** ชมศูนย์เครื่องเงิน ท่านจะได้ชมการสาธิตการทำเครื่องเงินอย่างละเอียด โดยช่างฝีมือที่ประณีต 

** ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊านซ์ BARONG DANCE

** ชม ศูนย์ผ้าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้า

** ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามานี

** ชมวัดเตียร์ตา อัมปีล TIRTA EMPUL TEMPLE วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง 

** อิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมาย เช่น ผ้าพันคอผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ที่ ตลาดปราบเซียน นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดอูบุด 

** ชมวัดเม็งวี หรือตามัน อายุน Pura Taman Ayun

** ชมปุรา อูลัน ดานู บราตัน Pura Ulun Danu Bratan

** ชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่วิหารตานะห์ ล็อต

พิเศษ...อาหารทะเลสไตส์บาหลี+กุ้งมังกร 500 กรัม ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดินริมชายหาดจิมบาลัน