แอ่วดอยม่อนแจ่ม ณ เชียงใหม่ (4วัน 2คืน) เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2563
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ
3,899
ติดต่อสอบถาม

แอ่วดอยม่อนแจ่ม ณ เชียงใหม่ (4วัน 2คืน)

เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2563

HIGHLIGHT

- สักการะพระธาตุดอยสุเทพ

- ขอพรหลวงพ่อทันใจ

- ชมวิวม่อนแจ่ม

- เดินเล่นถนนคนเดิน

- เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น สุด VIP