เที่ยวสุขใจไปชลบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์ แกรนด์แคนยอนคีรี เข้าชมปราสาทสัจธรมม เดือนกันยายน - ตุลาคม 63
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ
1,599
ติดต่อสอบถาม

เที่ยวสุขใจไปชลบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์

แกรนด์แคนยอนคีรี เข้าชมปราสาทสัจธรรม

เดือนกันยายน - ตุลาคม 63

HIGHLIGHT

- ชมความสวยงามของแกรนด์แคนยอนคีรี

- เดินทางสู่ปราสาทสัจธรรม ปราสาทที่ทำด้วยไม้ทั้งหลัง ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

- พาเดินชมและเก็บภาพบรรยากาศที่สะพานปลาหมู่บ้านประมงบางเสร่

- แวะถ่ายรูปกับเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร   

- เดินทางกราบสักการะที่เขาชีจรรย์ เป็นผาแกะสลักที่มีพระพุทธรูปแกะสลักขนาดใหญ่