เขาสก&เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน เที่ยวเขาสก – เขื่อนเชี่ยวหลาน เดินทางตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 2563
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ
5,400
ติดต่อสอบถาม

เขาสก&เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน

เดินทางตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 2563

HIGHLIGHT

-อุทยานธรรมเขานาในหลวง 

-คิงคองเขาสก

-เขื่อนเชี่ยวหลาน

-เขาสามเกลอ

-ล่องเรือชมวิวรอบๆเขื่อน

-ชมแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ตกดิน

-สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ

-บ้านไร่เขาวง

 

-บ้านน้ำรา