ทริปเที่ยวเขาค้อ - พิษณุโลก 2 วัน 1 คืน เดือนทางมกราคม - เมษายน 64
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ
3,999
ติดต่อสอบถาม

ทริปเที่ยวเขาค้อ - พิษณุโลก

2 วัน 1 คืน

เดือนทางเดือนมกราคม - เมษายน 64

 

HIGHLIGHT

เยือนพระตำหนักเขาค้อ เป็นพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชมทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่สวยที่สุดในไทย

สักการะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว โดดเด่นด้วยลวดลายจากถ้วยกระเบื้องและหินสีต่างๆ

ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานแห่งใหม่ ณ สวนบัวอมรรัตน์