เที่ยวนครศรี-ขอพรไอ้ไข่-พักผ่อนบ้านกรูด 3 วัน 1 คืน เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 64
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ
3,588
ติดต่อสอบถาม

เที่ยวนครศรี-ขอพรไอ้ไข่-พักผ่อนบ้านกรูด

3 วัน 1 คืน เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 64

 

 

 HIGHLIGHT 

วัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง“ไอ้ไข่”

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ให้อิสระในการพักผ่อน เล่นน้ำ ณ ชายหาดบ้านกรูด

 มีที่ตั้งของพระพุทธกิติสิริชัย เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ที่ วัดเขาธงชัย